ข้อเด่นของวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หากพูดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ssru ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกภายในประเทศไทยกันเลย ที่ได้ผ่านการรับรองภายในการจะระบบทางด้านการจัดการภาวะแวดล้อมตามมาตรฐานของสากล พร้อมทั้งยังได้มีการตั้งเป้าในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยยังเป็นระดับมาตรฐานทางด้านระดับสากลด้วย พร้อมทั้งมีการผลิตบัณฑิต ให้ได้มีการรับรองประชาคมอาเซียนด้วย ทำให้เป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังมีการให้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของนิสิตที่จะมีการเลือกเรียนแต่ละสาชาที่ตรงใจ พร้อมทั้งตรงกับความสามารถของตัวเอง ถ้าเช่นนั้นมาดูกันเลยว่าจุดเด่นของมหาวิทยาสวนสุนันทามีดียังไง

 

 

1. พระพุทธิสุนันทากร ถือว่า เป็นพระพุทธรูปประจำของวิทยาลัยกันเลย คือพุทธลักษณะปางประทานพร ที่ประจำอยู่ที่วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขนาด 17 นิ้ว ที่ได้ประดิษฐานอยู่บนตึก ซึ่งทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวภูมิพลอดุลยเดช มหารา ภายในปี 2512 นั่นเอง

2. ดอกแก้วเจ้าจอม ดอกไม้ประจำสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ssru คือ ดอกไม้เจ้าจอม ที่เป็นต้นไม้ดอก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการนำมาปลูกภายในบริเวณสวนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เมื่อได้มีการเสด็จประพาสภายในประเทศอินโดนีเซีย สำหรับลักษณะของดอกจะเหมือนดอกแก้ว แต่ถ้าว่าก็จะมีกลีบดอกเป็นสีม่วงน้ำเงิน มีเกสรสีเหลือง ใบเหมือนกับใบแก้ว แต่ถ้าว่าจะกลม พร้อมทั้งป้อมกว่าต้นแรก ๆ ที่ได้ปลูกไว้บริเวณเนินหน้าตึก แต่ในตอนนี้ ต้นดอกแก้วเจ้าจอม ก็สูงขึ้นเป็นอย่างมากมาย

3. วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระปิยมเหสีในรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ ได้ทรงเสด็จมาภายในปี 2403 

4. เน้นย้ำการเป็นวัง ที่มีการสืบต่อการเป็นวังสวนสุนันทา ที่มีการอนุรักษ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านศิลปวันธรรมทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ที่องค์วิชาความรู้ทางด้านสากล

 

เพราะเช่นนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ssru เป็นมหาลัยที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งกันเลย ที่มีนิสิตเข้าศึกษาต่อเป็นปริมาณมาก และยังทำให้นักศึกษาแต่ละคนเกิดความสุขภายในการเข้าเรียนที่แห่งนี้อีกด้วย ทำให้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำเอานักศึกษาแต่ละคนเลือกที่จะเข้ามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ที่ตกเป็นมหาลัยโด่งดัง ทำให้ผู้ใดก็ตาม ก็มีการพูดถึงกันเป็นปริมาณมาก และนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจภายในการเข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ที่กำลังเป็นที่นิยม

 

อ้างอิง: https://ssru.ac.th/